Dvě vdody Dvě vdody

Městská část Praha 6 vás srdečně zve na představení opery
Bedřicha Smetany Dvě vdovy

V místech původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, sbor, balet a orchestr opery Národního divadla v Praze.
Vstup zdarma Karolina - Jana Sibera,
Anežka - Dana Burešová,
Ladislav Podhajský - Aleš Briscein,
Toník - Martin Šrejma,
Mumlal - František Zahradníček,
Lidunka - - Soňa Godarská,
Myslivecký adjunkt - Jiří Kohout,
Komorná - Lenka Šmídová,

Dirigent - Jan Chalupecký,
režie - Jana Divišová, Renée Nachtigallová
choreografie - Kateřina Dedková
sbormistr - Pavel Vaněk
kostýmní výtvarník - Josef Jelínek,
hudební spolupráce - Jitka Nešverová
Nezapomeňte deky na sezení, případně pláštěnky.

Prosíme o ohleduplnost k přírodnímu parku. V celém areálu je zákaz kouření.

Návštěvníci akce souhlasí s fotografickým a audiovizuálním záznamem


Pod záštitou francouzského velvyslance, jeho Excelence Alexise DUTERTRE


U příležitosti předsednictví České republiky v EU v roce 2022 plánuje MČ Praha 6 uvést operu Bedřicha Smetany „Dvě vdovy“, a to v rámci každoročního oblíbeného projektu Opera v Šárce.

Proč právě toto dílo?

Předsednické trio EU pro období od ledna 2022 do června 2023 tvoří Francie, Česká republika a Švédsko. A právě tyto tři země - Francii, Českou republiku a Švédsko na poli kultury těsně spojuje osoba hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který je od 19. století obecně světově uznávaným zakladatelem svébytné české národní hudby.

Ne náhodou byla Smetanova Prodaná nevěsta uvedena v roce 2009 Operou National de Paris na počest předání předsednictví rady EU Francií České republice.

A bylo to právě Švédsko, kam Bedřich Smetana odjel po tragických životních zážitcích a prožil tam pět úspěšných let svého působení jako dirigent a pedagog - složil zde např. skladby Richard III., Valdštýnův tábor, nebo Hakon Jarl.

Letošní uvedení Smetanovy opery „Dvě vdovy“, která byla napsaná jako adaptace francouzské veselohry Jeana Pierra F. Mallefilla „Les deuxs veuves“, v Opeře v Šárce v rámci předsednictví naší republiky v radě EU bude nejen kulturním zážitkem, ale i symbolickým propojením zemí předsednického tria.

Opera v Šárce je operním svátkem, během kterého se každoročně scházejí tisíce diváků v přírodním divadle v Šárce.

Jak se k nám dostanete?

Jak se k divadlu dostanete?

Autem

Po ulici Evropská ve směru k Letišti Václava Havla za benzínovou pumpou MOL doprava do ulice Vokovická, pak druhou ulicí doleva do ulice V středu až na konec k parkovišti “Koupaliště Džbán”. Dále již pěšky po vyznačené cestě.

MHD

Metrem trasy “A” nebo tramvají č. 20 a 26 na zastávku Nádraží Veleslavín a odtamtud opět po vyznačené trase: ul. Vokovická, V Středu a dál označenou cestou k divadlu.

Počítejte s cca 20 minutami chůze.

FOTOGALERIE 2021

Partneři akce

partner partner partner